CRACKers books/

Podcasts

CRACKers books/

Podcasts

ฟัง Podcast ตอนใหม่ล่าสุดของ Crackers Books

ช่องทางรับฟัง podcasts ของเรา

Microphone
Flat Youtube Icon
Isolated Shelf on White

คน/Crack/ความรู้

Podcast radio logo icon

รับฟังบทสัมภาษณ์เหล่าผู้สร้างความรู้จากทุกวงการ

มาร่วม Crack ความรู้ไปด้วยกัน

How to Crack

Podcast radio logo icon

Crack ปัญหาการวิจัยระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท

รับฟังเพื่อเอาชนะการเรียนของทุกคน

Crackers Basics

Podcast radio logo icon

รับฟังการอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์

เพิ่มเติม basics เพื่ออธิบายโลกในหลากหลายแง่มุม

Get in touch

สำนักพิมพ์ Crackers Books

555 หมู่ 10 ซอยพวงเพชรเหนือ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

095-3394114

สำนักพิมพ์ Crackers Books ยินดีพิจารณาต้นฉบับจากท่านที่สนใจร่วมงานไปกับเรา โดยติดต่อเราได้ที่ crackersbooks2023@gmail.com

หรือช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของเรา

ชำระเงินค่าสินค้าที่ระลึก

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบัญชี CRACKERS BOOKS PUBLISHING HOUSE โดยนายวัชรพล พุทธรักษา

เลขที่บัญชี 346-1-67997-4

Podcast radio logo icon
Facebook Logo Vector
Youtube Official Icon
TikTok Logo Icon
line