สั่งซื้อหนังสือทุกเล่มของ Crackers Books

ทัก Inbox Page: CrackersBooks

หรือทาง Line: @crackersbooks

When you think of Marx,

think Crackers Books..

Contemporary Loose Hand-drawn Retail UI Buy Now

About Us

Crackers Books เป็นสำนักพิมพ์อิสระที่เชื่อในพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่​ริเริ่มโดยการอ่านและการเรียนรู้

เราเริ่มต้นด้วยภารกิจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง: เพื่อทำให้ “ความรู้เข้าถึงได้ง่าย ​น่าสนใจ และเพลิดเพลินสำหรับทุกคน” ในโลกที่ข้อมูลมากมายแต่บางครั้งก็​ล้นหลามเกินไป เรามุ่งนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ชัดเจน กระชับ และดึงดูดใจ

พันธกิจของเรา: คือ ‘Horizons Expanded’-ซึ่งเป็นการมุ่งมั่นในการขยาย​พรมแดนความรู้ให้กว้างไกล ไม่ว่าจะผ่านโลกจินตนาการของหนังสือภาพสำหรับ​เด็ก หรือว่าจะเป็นหนังสือวิชาการ/กึ่งวิชาการทางสังคมศาสตร์ก็ตาม

เราเชื่อว่า “หนังสือ” เป็นมากกว่าหน้ากระดาษ แต่มันคือ “หน้าต่าง” สู่โลกใบ​ใหม่ ความคิด และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

ร่วมเป็น “สหายแครกเกอร์” (Crackers Fellows) และเดินหน้าไปด้วย​กันกับพวกเรา

Our Products

สำนักพิมพ์ Crackers Books นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ​แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

  1. การผลิตและจำหน่าย หนังสือ/E-Books
  2. การผลิตและจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงเครื่องเขียนต่าง ๆ
  3. การให้บริการด้านความรู้ (Knowledge Provider)


หนังสือ/E-Books ด้านวิชาการ

เรายินดีรับพิจารณาต้นฉบับหนังสือทั้งแบบวิชาการ และกึ่ง​วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มซีรีส์หนังสือดังนี้

The Basic Series

หนังสือ/ตำรา ที่จะเป็น The Basic ให้กับนิสิต/นักศึกษาได้

Crackers Briefs Series

หนังสือเล่มเล็ก ต้นฉบับมุ่งประเด็นเฉพาะ ความยาวไม่เกิน 50 ​หน้า

Critical Social Sciences Series

หนังสือ/ตำรา สังคมศาสตร์เชิงวิพากษ์ มุ่งเน้นวิพากษ์ประเด็น​ทางสังคม/การเมือง หรือนำแนวคิด/ทฤษฎีวิพากษ์มาประยุกต์​ใช้อธิบายปรากฏารณ์ทางการเมือง/สังคม

Bridging Horizons Series

หนังสือแปล มุ่งเน้นการแปลงานคลาสสิคที่นิสิต/นักศึกษาควร​ต้องได้อ่านสักครั้งในชีวิต

How to Crack Series

หนังสือกึ่งวิชาการ แบบ How to มุ่งพาผู้อ่านไป Crack ความ​รู้เฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ


ของที่ระลึก/เครื่องเขียน

Crackers Books จำหน่ายสินค้าที่ระลึกของสำนักพิมพ์ตาม​โอกาสต่าง ๆ มีทั้งแบบ Pre-Order และพร้อมจำหน่ายบนร้าน​ค้าของเราที่ Shopee


การให้บริการด้านความรู้สำหรับผู้อ่าน/ผู้ฟังทุกท่าน

เพราะเรามุ่งมั่นขยายพรมแดนความรู้ ดังนั้นการเป็นสำนักพิมพ์​จึงไม่จำเป็นต้องผลิตเฉพาะหนังสือเท่านั้น แต่พวกเรายังนำเสนอ​สาระความรู้ดี ๆ ทั้งในรูปแบบของบทความใน Blogs / นำเสนอ​แนวคิดเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์ใน Basics / นำเสนอความรู้​ในโลกวิชาการผ่านวารสารวิชาการใน Paper Crunch / ไล่ตาม​ความรู้ดีๆ (ฟรีอีกด้วย) ใน Free Reads / อีกทั้งยังมาพบกัน​ในรูปแบบ Podcasts ฟังได้ทั้ง YouTube, Spotify, ​Apple Podcast อีกด้วย


การให้บริการความรู้ในเชิงพาณิชย์ (Consultation ​Services)

Crackers Books ยังสามารถให้บริการเป็น consult ในด้าน​วิชาการ / การให้คำปรึกษาสำหรับผู้อยากมีต้นฉบับเป็นของตัว​เอง / การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Generative AI และอื่น ๆ อีก​ด้วย

หนังสือ/E-Books สำหรับเด็ก

หนังสือภาพสำหรับเด็กแบบ 2 ภาษา มุ่งเปิดจินตนาการผ่าน​หนังสือภาพ เหมาะสำหรับเด็กวัย 0-7 ปี


ราคา 250 บาท

CRACK/ ลัทธิมาร์กซ์/101

CRACK/ ลัทธิมาร์กซ์/101

เขัยนโดย

วัชรพล พุทธรักษา

หนังสือเล่มนี้มุ่ง “Crack” หรือช่วยกระเทาะ กล่าวคือช่วยทำให้ความสลับซับซ้อนทางความคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) (นักทฤษฎี/นักเคลื่อนไหวผู้ท้าทายกับระบบทุนนิยมมาโดยตลอด) ถูกกระเทาะและลดทอนความซับซ้อนลงและทำให้ผู้อ่านสามารถขบเคี้ยวความคิดของมาร์กซ์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น...

...การ Crack ความคิดของมาร์กซ์และลัทธิมาร์กซิสม์ (Marxism) ไม่ได้ทำไปเพียงเพื่อการบรรลุความสุขในทางความคิดหรือในทางปรัชญาเท่านั้น แต่ผู้เขียนเสนอว่าเป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่า และเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราต้อง Crack ก็คือการมุ่งทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยม การทำความเข้าใจอำนาจครอบงำที่ไม่เป็นธรรมที่ดำรงอยู่ด้าน “หลังฉาก” ของระบบทุนนิยมต่างหาก


บางส่วนจาก บทนำ

ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณาได้ที่ crackersbooks2023@gmail.com

Podcast radio logo icon

ฟัง Podcast ตอนใหม่ล่าสุดของ Crackers Books

Flat Youtube Icon

"Empowering Minds with Free Knowledge"

Hand-Drawn New Product Sign Illustration

Together, we unite as a dynamic team, weaving creativity and collaboration into the fabric of our success.

Crackers Books

"Embarking on an exciting journey in 2024, Crackers Books became a member of the Society of Children's Book Writers and Illustrators (SCBWI), marking a new chapter of creative exploration and excellence."

Crackers Books was registered as an e-Commerce business owner by receiving the ‘DBD Registered’ trademark from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand

Premium isolated images

Get in touch

สำนักพิมพ์ Crackers Books

555 หมู่ 10 ซอยพวงเพชรเหนือ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

095-3394114

สำนักพิมพ์ Crackers Books ยินดีพิจารณาต้นฉบับจากท่านที่สนใจร่วมงานไปกับเรา โดยติดต่อเราได้ที่ crackersbooks2023@gmail.com

หรือช่องทาง Social Media ต่าง ๆ ของเรา

Facebook Logo Vector
Youtube Official Icon
TikTok Logo Icon
line
Podcast radio logo icon

Crackers Books was registered as an e-Commerce business owner by receiving the ‘DBD Registered’ trademark from the Department of Business Development, Ministry of Commerce of Thailand

ชำระเงินค่าหนังสือและสินค้าที่ระลึก

ธนาคารกรุงศรี สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อบัญชี CRACKERS BOOKS PUBLISHING HOUSE โดยนายวัชรพล พุทธรักษา

เลขที่บัญชี 346-1-67997-4

PromptPay 0953394114

หรือแสกน QR Code